Видео

Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац- Делатност- права и услуге

 

Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац- 50 година постојања

Пројекат „Третман починиоца насиља у партнерским односима“

Пројекат “ Унапређење примене васпитних налога““

TV Спот – Негујте своју породицу

Vaspitni nalozi