Захтев за одређивање личног имена

Одређивање и промена личног имена детета
Име детета одређује орган старатељства ако родитељи нису живи, ако нису познати, ако у законом одређеном року нису одредили име детету, ако не могу да постигну споразум о имену детета, односно ако су одредили погрдно име, име којим се вређа морал или име које је у супротности са обичајима и схватањима средине.

Презиме детета одређује орган старатељства ако родитељи нису живи, ако нису познати, односно ако не могу да постигну споразум о презимену детета.

Документација за одређивање личног имена

  1. Фотокопија личне карте мајке
  2. Легитимација расељених лица
  3. Извод из матичне књиге за дете без имена и презимена
  4. Извод из матичне књиге за мајку детета старости до 6 месеци
  5. Ако је дете са утврђеним очинством- фотокопија личне карте оца
  6. Извод из матичне књиге венчаних родитеља старости до 6 месеци