Захтев за одређивање личног имена

  1. Фотокопија личне карте мајке
  2. Легитимација расељених лица
  3. Извод из матичне књиге за дете без имена и презимена
  4. Извод из матичне књиге за мајку детета старости до 6 месеци
  5. Ако је дете са утврђеним очинством- фотокопија личне карте оца
  6. Извод из матичне књиге венчаних родитеља старости до 6 месеци