Завод за збрињнавање одраслих

Потребна документа за смештај одраслих и старих лица

 1. Завод Мале ПчелицеЗахтев
 2. Фотокопија личне карте (са уписаним ЈМБГ)
 3. Извода из матичне књиге рођених (до 6 месеци)
 4. Фотокопија оверене здравствене књижице
 5. Последњи чек од пензије- или потврда пензиско-инвалидског осигурања да није пензионер
 6. Пореско уверње и власнички лист
 7. Уговор о доживотном издржавању
 8. Налаз психијатра са предлогом установе
 9. Налаз и прочитан снимак плућа
 10. Налаз интернисте
 11. Налаз инфектолога
 12. Серолошка анализа крви (Анти ХЦБ, Анти ХИВ, ТПХ налаз, ХБсг)
 13. Уверење о здравственом стању